Gezin


Systemisch werken met kinderen


Het kind is deel van het gezin

Als we systemisch werken met kinderen, kijken we samen naar de plek van het kind binnen het gezin. We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de plek van het kind:

  • Klopt de ordening binnen het gezin?
  • Is er een juiste balans tussen geven en nemen?
  • Is er een gemis en/of verlangen?
  • Wordt iedereen gezien op zijn of haar plek?

Door onder andere gebruik te maken van een familieopstelling (door middel van houten poppetjes), ontstaan er nieuwe inzichten en bewustwording bij de kinderen en de omgeving van het kind. Dit heeft tot gevolg dat je makkelijker uit oude patronen kunt stappen en kunt kiezen voor nieuw gedrag.
Door op deze manier naar een kind te kijken, merken we vaak dat we niet alleen met het kind aan de slag moeten gaan, maar ook met de omgeving. Een kind is namelijk onderdeel van het systeem. Niet alleen het kind ervaart het probleem, maar ook de omgeving!

Bij het intakegesprek gaan we erachter proberen te komen of het probleem alleen van het kind, een gezinsprobleem of misschien zelfs wel een probleem van alleen de ouders is. De begeleiding zal hierop worden afgestemd.

Als coaches hebben we geen oordeel over wat er speelt. Alles is gebeurd, zoals het moest gebeuren.

 

 

 


Naar aanleiding van de ondersteuningsvraag, wordt een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd ter goedkeuring. Alle coachingstrajecten zijn op maat en kunnen, indien nodig, tijdens de begeleiding bijgesteld worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg.

 

Prijs: op aanvraag en in overleg