Didactische begeleiding


Individuele begeleiding huiswerk


 

Gelukkig gaat huiswerk maken heel veel kinderen goed af. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Sommige kinderen zien heel erg op tegen het maken van huiswerk. Dit komt omdat ze de leerstof heel moeilijk vinden en/of dat ze moeite hebben met plannen en organiseren.

 

Bij Denk je sterk bieden we ook huiswerkbegeleiding aan. Naast dat het huiswerk iedere week netjes af is, wordt er bij de begeleiding ook ingezoomd op de leerstof. Zo krijgt het kind meer inzicht en handvatten om de leerstof makkelijker eigen te maken. 

 

Het voordeel bij Denk je sterk is dat het kind wordt begeleid door een ervaren leerkracht uit het basisonderwijs. De begeleider weet hoe de stof moet worden overgedragen en wat er van een kind wordt verwacht in het basisonderwijs.