Didactische begeleiding


Individuele begeleiding rekenen


Veel kinderen lopen op de basisschool vast met rekenen, omdat ze simpelweg niet meer snappen wat ze doen! 'Rekenen is echt saai', hoor je het kind zeggen als de leerkracht vraagt de rekenboeken uit de lades te pakken. Dat kinderen vast lopen gebeurt soms al in groep 3 of 4.

Helaas voor die kinderen worden de rekensommen in de klas iedere dag moeilijker en moeilijker en moeilijker.... Tot dat het kind het punt bereikt dat hij of zij helemaal niet meer weet wat hij of zij aan het doen is. Hoe kun je de moeilijkere sommen van vandaag begrijpen, als je de 'makkelijkere' sommen van vorige week nog niet begrijpt?

Bij Denk je Sterk zetten we veel in op het begrijpen van de sommen. Waarom heb je die som zo aangepakt? Kun je het op een andere manier ook uitrekenen? Klopt jouw antwoord? We grijpen ook terug naar het werkelijke niveau van het kind en vanuit daar gaan we sprongen vooruit maken! 

Het voordeel bij Denk je Sterk is dat het kind wordt begeleid door een ervaren leerkracht uit het basisonderwijs. De begeleider weet hoe de stof moet worden overgedragen en wat er van een kind wordt verwacht in het basisonderwijs. We zetten niet alleen in op de didactiek (de leerstof), maar ook op de intrinsieke motivatie. We gaan er (weer) voor zorgen dat rekenen leuk wordt!