Scholen 


Systemisch werken met een klas


 

Te vaak onrust in de klas? Kinderen die (te) veel op elkaar letten? Regelmatig conflicten tijdens vrije momenten? De onderlinge samenwerking die niet goed loopt. De groep voelt nog niet als een (h)echte groep ondanks alle inzet van de leerkracht. Dan kan systemisch coachen een uitkomst bieden!

Als leerkracht wil je:

  • Rust in de groep

  • Een fijn pedagogisch klimaat

  • Inzicht in onzichtbare (en soms ook ongrijpbare) processen, zoals: kinderen die niet mee mogen doen, veel geklaag over een ander, kinderen die het gevoel hebben van 'het er niet bij horen', kinderen die onder invloed van groepsdruk gedrag laten zien wat niet fijn is etc.

  • Weten wat zich achter het gedrag van leerlingen schuilgaat

  • Handvatten hebben om de balans te herstellen


Met systemisch werken in de klas wordt duidelijk wat er innerlijk leeft bij kinderen en wat merkbaar aan de buitenkant, uitkomt. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep.

 


De balans herstellen!

 

De eerste stap is inzicht krijgen in de dynamiek van de groep. Deze stap is van essentieel belang. Niet alleen de leerkracht, maar ook de leerlingen moeten zich bewust worden van de bewuste en onbewuste processen die spelen in een groep. Als de dynamiek inzichtelijk is geworden, heb je een effectieve tool in handen om te gaan werken aan een fijn pedagogisch klimaat. Daarnaast gaan we kijken naar de verschillende rollen in de groep. Neemt iedereen de juiste plek in het systeem in? Wordt iedereen erkent en gezien op zijn plek? Mocht het antwoord nee zijn op één van deze vragen, dan kan dit consequenties hebben voor de groepssfeer.


Alle coachingstrajecten zijn op maat. Bij het systemisch coachen in de klas is het wenselijk dat de groepsleerkracht(en) betrokken worden bij de intake  en open staan voor deze manier van werken.

 

Naar aanleiding van de ondersteuningsvraag, wordt een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd ter goedkeuring.

 

Prijs: op aanvraag en in overleg